Huisregels

 • Bij Massagepraktijk Aandacht & Rust vinden geen sensuele massages plaats. Het wordt niet op prijs gesteld dat dit tijdens een massage gevraagd wordt. Massagepraktijk Aandacht & Rust behoudt zich het recht om de behandeling te staken.
 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn klanten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Er wordt gezorgd voor handdoeken en badlakens. In verband met de hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van Massagepraktijk Aandacht & Rust na elke behandeling gereinigd.
 • Tijdens de massage wordt het ondergoed aangehouden.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de massage aan de masseuse mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • Massagepraktijk Aandacht & Rust is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Massagepraktijk Aandacht & Rust is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 • Massagepraktijk Aandacht & Rust behoudt zich het recht klanten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimte.
 • Betalingen uitsluitend contant.
 • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.
 • Indien de regels niet worden nageleefd kan de uitvoerende masseuse de behandeling staken.